Omastehooldus – HOPSTI pakub lahendusi ja võimalusi

Postitas Kadri

omastehooldus

Omastehooldus on valdkond, millega võivad puutuda kokku kõik meist, ühel või teisel hetkel elus. Omastehooldus puudutab erinevaid perekondi ning mõjutab neid olulisel määral. Selles postituses vaatame lähemalt omastehooldaja rolli ning seda, milliseid lahendusi ja võimalusi HOPSTI omastehooldajale pakub.

Kes on omastehooldaja?

Omastehooldaja on inimene, kes hooldab pereliiget või lähedast, kes haiguse, puude või muust erivajadusest tingituna vajab abi oma igapäevaelu toimingutes. Omastehooldajad on puudega lapse vanemad, abikaasad või oma eakate vanemate eest hoolt kandvad tütred ja pojad (allikas: MTÜ Eesti Omastehooldus).

Lühiajaline hooldus vs hooldustöö

Omastehooldus võib olla lühiajaline ja ajutine, kuid on sageli on see just ööpäevaringne järelevalve ja hooldus. Hooldusvajadus võib välja kujuneda pikkamööda või olla tingitud ootamatust haigusest, õnnetusest või erilist hoolt vajava lapse sündimisest. Omastehooldajad on puudega lapse vanemad, abikaasad või oma eakate vanemate eest hoolt kandvad tütred ja pojad. Tavapärane hoolitsus muutub hooldustööks kui abivajadus on muutunud igapäevaseks, kui võetakse kasutusele kell ja kalender, kui hooldaja hakkab tundma väsimust (allikas: MTÜ Eesti Omastehooldus).

Omastehooldusest Eestis: statistika

Eesti sotsiaaluuringu (ESU) 2016. aasta andmetel abistas või hooldas oma leibkonnaliiget umbes 65 000 inimest. Abistatavatest või hooldatavatest pereliikmetest umbes 5500 inimest olid kuni 18-aastased ning 22 500 olid 18–64-aastased ja ligi 37 000 olid 65-aastased ja vanemad. Alla 10 tunni nädalas hooldas oma täiskasvanud pereliiget umbes 25 000 inimest, 10-19 tundi nädalas 16 800 inimest ning 20 ja rohkem tundi nödalas 17 400 inimest.(1,2)

Tööturul osalemisest: 2018. aasta Eesti Tööjõu-uuringu kohaselt veidi üle 15200 inimese mitteaktiivsuse põhjuseks vajadus hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest. Üle 8100 inimese ei otsinud tööd samal põhjusel ning ligi 6500 inimese osaajaga töötamise põhjuseks oli vajadus hoolitseda laste või hooldamist vajavate töiskasvanute eest. Veidi üle 3600 nimetatud põhjusel tööd mitte otsinud inimest tahaksid siiski tööle asuda. (3)

Uued lahendused aitavad vähendada hoolduskoormust

HOPSTI rolli omastehooldajate jaoks võib jagada kaheks: lahendused ja võimalused.

omastehooldus

Hooldajana oled ilmselt tundnud väsimust, tüdimust, muret ning kogenud raskusi vajaliku abi leidmisel. HOPSTI koondab endas kõik vajaliku, et saaksid leida soovitud lahendused ja vajalik abi jõuaks sinu või su lähedaseni oma piirkonnas.

Nii jääb sulle rohkem vaba aega ning ehk väheneb seeläbi ka sinu hoolduskoormus.

HOPSTIs saad sisestada oma personaalse abisoovi ehk abihõike, mis kirjeldab sinu või su lähedase vajadusi, et leida sobiv abiline. See on hea võimalus juhul, kui soovid, et teenus vastaks 100% sinu vajadustele ja võimalustele.

HOPSTI võimaldab sul olla abiks ka distantsilt. Paljud noored ja nooremad on Eestist laia maailma siirdunud, kes Soome, kes Austraaliasse. Sel juhul seab füüsiline kaugus piiranguid lähedaste eest hoolitsemiseks. Läbi HOPSTI saad ulatada abikäe Eestis elavale eakale, või lähedasele, ka kaugel viibides.

HOPSTI kolmadaks osapooleks, lisaks abivajajatele ja teenusepakkujatele, on kohalikud omavalitsused. Juhul kui sinu kohalik omavalitsus on keskkonnaga juba liitunud, siis saad neid otse läbi HOPSTI teavitada oma või lähedase abivajadustest. Nii on ametnikega suhtlemine senisest kiirem, lihtsam ja mugavam.

Uued võimalused väärtustavad varasemat hoolduskogemust

HOPSTI pakub praktiliste lahenduste kõrval ka uusi võimalusi ja väljundeid, mille abil end lisaks lähedase hooldamisele ka töiselt (taas) tegusana hoida.

omastehooldus

Kui sa oled omastehooldaja, kel on oma lähedase eest hoolitsedes tekkinud hulk teadmisi, kogemusi ja oskusi, mida ka teistele võiksid pakkuda, siis tasub sul kaaluda võimalust rakendada seda kõike uuel moel ja pakkuda oma teenuseid teistele abivajajatele.

Ära alahinda oma kogemust, vaid väärtusta seda ja iseennast. Suure tõenäosusega on sinust saanud hoolduse vallas teatud mõttes ekspert. Mõtle, ehk oleks sulle kasulik seda kogemust ka teistega jagada ja seeläbi ka lisaraha teenida?

Ettevõtjaks saamine ja olemine ei ole sugugi nii raske kui esmapilgul võib sulle tunduda. Oleme pannud sinu jaoks kokku e-õppematerjali HOPSTI kasutajast ettevõtjaks, mis aitab sul astuda esimesed sammud ettevõtluse suunas.

Koolituse eesmärkide, sisu ja eeldatavate uute teadmiste kohta saad lähemalt lugeda SIIT.

POSTITUSES KASUTATUD MATERJALID:

(1)https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/riigikantselei/strateegiaburoo/Eesti2035/3._sidus_uhiskond.pdf


(2) Statistikaamet, (2018). Eesti sotsiaaluuring, 2016. Leibkonna liikme abistamine ja hooldamine. Osa T. Teenuste kättesaadavus.

(3) Statistikaamet, (2018). Eesti tööjõu-uuring, 2016.